Projekta attīstība

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

Projekta “Mašīnbūves Kompetences centrs” identifikācijas nr. 1.2.2.1/18/А/008 pētījuma 4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs” ietvaros tika veikti visi plānotie darbi, kas uzskai
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

Projekta “Mašīnbūves Kompetences centrs” identifikācijas numurs Nr.1.2.1.1/18/A/008 pētījuma Nr.2.1. “ Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai ” ietvaros tika izvirzīti divi mērķi: – piemaisījumu
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

Notika darbs pie projekta galvenā produkta izgatavošanas. Produkts ietver elektronu stara vadību un saistīto gāzu noņemšanu, kas veido plazmu – elektronu stara avotu. Darba gaitā tika precizēts izstrādājuma matemātiskais modelis un projektēšanas dokumentācija. Darbs turpinās. Pamatojo
Lasīt tālāk

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

Projekta partneris Alfa RPAR AS testēja KEPP EU piegādāto plāksni. Pētījumu rezultātā tika konstatēts, ka silīcija kvalitāte atbilst rūpnieciskajā ražošanā izmantotajam. Līdzīgs rezultāts tika iegūts, novērtējot silīcija īpašības Oslo Universitātē (Norvēģija). Laboratorijas iekārtās k
Lasīt tālāk

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

Ir pabeigta lampu ģeneratora modernizācija. Tika pārbaudīts jauns kondensatoru dizains, iegūts apmierinošs rezultāts, izstrādāti rasējumi un pasūtīts pilns komplekts. Produktu partija, kas ražota saskaņā ar visu uzņēmuma tehnoloģisko ciklu, tika nosūtīta testēšanai.
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

Ir izstrādāta ierīces konstrukcija piemaisījumu noņemšanai, kas pavada elektronu plūsmu. Konstrukcijai raksturīgie izmēri tika norādīti saskaņā ar izveidoto matemātisko modeli. Ir sākta darba dokumentācijas izstrāde.
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

2021. gada 1. ceturksnī mēs pabeidzām elektroniskā stara sildītāja, gāzes dinamiskā loga un magnētiskā separatora izpilddokumentāciju. Saskaņā ar projekta matemātisko modeli tika noteikta magnētiskā separatora un gāzdinamiskā loga membrānas apvienošanas objektīvā sarežģītība. Lai izpē
Lasīt tālāk

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

Tika veikta procesa matemātiskā modeļa uzlabošana, kā arī uz šī modeļa pamata tika analizēta procesa attīstības iespējas. Šī darba rezultāti un tā salīdzinājums ar eksperimentālajiem datiem ir publicēti (Kirils Surovovs, Anatolijs Kravtsovs, Jānis Virbulis. Ar pjedestāla metodi audzēt
Lasīt tālāk

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

Augšanas procesa matemātiskajā modelī tika veikti aprēķini, lai optimizētu kausējuma formu pjedestāla-kausējuma-gāzes trīsfāzu punktā.Turpinājās darbs pie laboratorijas vienības VU Nr. 1, lai modernizētu ģeneratoru. Atstarotāju vadības sistēma ir optimizēta, atstarotājus izgatavo un r
Lasīt tālāk