Iekārta

Mūsu uzņēmums ne tikai rūpnieciski ražo pašu izstrādātas iekārtas (skatīt brošūru) vai aprīkojumu pēc jūsu pasūtījuma, bet sniedz arī jūsu esošo iekārtu uzlabošanas pakalpojumus. Mēs esam gatavi izskatīt iespēju pievienot papildu funkcijas (sildīšana ar dažādām metodēm un parauga kustība vakuuma kameras iekšpusē, tai skaitā kristālu audzēšana), iekārtu jaudas palielināšana, tehnoloģiskās kameras rekonstrukcija vai maiņa, analogās vadības sistēmas pārveidošana digitālajā vadības sistēma, utt. Izņēmums ir slāņu un plēvju uzklāšanas procesu uzlabojumi, kas neatbilst mūsu darbības pamatvirzienam.

Brošūra: Eksperimentālā krāsns