Patenti

2009-2010.gados izstrādātās tehnoloģijas pamati  aizsargāti ar Krievijas Federācijas patentiem, kuros aprakstīta izstrādātā procesa būtība. Izstrādāto darbu novitāte un nozīmīgums novērtēti un 2011.gadā vienam no patentiem piešķirts diploms un nominācija “100 labākie Krievijas izgudrojumi