Tehnoloģijas

Apjoma, atjaunošanas un vadības iespējas – tā ir tehnoloģiskā bāze, kas ļauj idejai iziet no laboratorijas reālā ražošanā. Mēs labojam silīcija attīrīšanas izaugsmes metožu slimības, lai šīs tehnoloģijas varētu izmantot katrs.

Tīru materiālu iegūšanas tehnoloģija nepavisam nav tik jauna. Materiālu vakuuma attīrīšana jau sen pierādījusi, ka ir droša metode un laba alternatīva „ķīmiskajam” ceļam, kur ietilpst gāzu iegūšana, izejas materiālu rektifikācija un atjaunošana. Tā elektronu-staru grūtkūstošu metālu rektifikācija labi zināma rūpniecībā, taču tā nav tradicionāla metode pusvadītāju tehnoloģijās, kur līdz nesenam laikam nebija konkurentu klasiskajam ķīmiskajam Sīmensa-procesam.

Taču pieaugot pieprasījumam pēc materiāliem elektronikas un saules enerģijas rūpniecībai, augstie kapitālizdevumi, elektroenerģijas cenu paaugstināšanās, izpratne par nepieciešamību kontrolēt bīstamo ķīmisko savienojumu apriti un izmešus, padara Sīmensa-procesu aizvien mazāk pievilcīgu. No otras puses kļūst lētākas un attīstās energoefektīvās metalurģiskās attīrīšanas metodes, tādas kā plazmas un elektronisko-staru kausēšanas metodes. Pakāpeniski pusvadītāju rūpniecībā ienāk arī citas klasiskās metalurģijas metodes: sārņošanas un kausējumu-šķīdumu izmantošana.

Mēs izmantojam savu pieredzi un zināšanas pusvadītāju ražošanā, lai laboratorijas tehnoloģijas pieredzētu to izmantošanu rūpniecības iekārtās.