Par mums

Mēs aktīvi un veiksmīgi nodarbojamies ar silīcija tehnoloģijām jau no 1970.gadu beigām. Mūsu pētījumi bez tīģeļa zonālās kausēšanas tehnoloģijās (augstfrekvences karsēšana 2MHz) un silīcija izaudzēšana no kausējuma ar Čohraļska metodi, ļāva iegūt vairāk kā 20 autorapliecību, tāda paša skaita rakstu un referātu publikāciju.

Straujš saules tehnoloģiju pieaugums 2000.gadu vidū, piespieda mūs pievērsties ne tikai bezdefektu kristālu iegūšanas, bet arī kvalitatīvu izejvielu iegūšanas problēmām. Viens no svarīgākajiem jautājumiem mums vienmēr bijis izejvielu pieejamība, kā no tā kvantitatīvā viedokļa, tā arī no cenu viedokļa. 2007.gadā mūsu zinātniskās-ražošanas kolektīvs pievērsās elektronisko staru tehnoloģijām, lai iegūtu silīcija izejvielas un guva pietiekoši lielus panākumus šajā ceļā.

> Uzziniet vairākPatenti un apbalvojumi

2009-2010.gados izstrādātās tehnoloģijas pamati aizsargāti ar Krievijas Federācijas patentiem, kuros aprakstīta izstrādātā procesa būtība. Izstrādāto darbu novitāte un nozīmīgums novērtēti un 2011.gadā vienam no patentiem piešķirts diploms un nominācija "100 labākie Krievijas izgudrojumi.

> Uzziniet vairāk