Research on development of mathematical model for silicon crystal growing technological process by using image processing methods

Together with “Elektronikas un datorzinātņu institūts” SIA KEPP EU started the work supported by competence center “LEO” on a project „Pētniecības Projekts Nr.1.25. (Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes)” – Research on development of mathematical model for silicon crystal growing technological process by using image processing methods (project duration 08.2014-09.2015)