Projekta attīstība

Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšanas no pamatnes izpēte

SIA “KEPP EU” sadarbībā ar projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs izveide” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003 ietvaros, 2017. gada 1. oktobrī uzsāka pētījuma Nr. 2.7 „Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšanas no pamatnes izpēte” realizāciju.
Lasīt tālāk

Horizon 2020 Phase 1

Eiropas Komisija pieņēma projekta “FLOAT ZONE SILICON FROM EB GROWN RODS” atskaiti. Projekts tika veiksmīgi pabeigts 2017. gada jūlijā. Izstrādāts uzņēmuma biznesa attīstības plāns.
Lasīt tālāk

Tika izaudzēts polikristālisks stienis ar diametru 300 mm

Tika izaudzēts polikristālisks stienis ar diametru 300 mm 2017. gada jūnijā procesā Nr. 28 VU 3 iekārtā izaudzēts polikristālisks stienis ar diametru 296 mm. No izaudzētā stieņa tika paņemti paraugi no kuriem kvalitātes kontrolei FZ procesā tika izaudzēti monokristāli. Paraugu ņemšana
Lasīt tālāk

“ Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai.” Zinātniskais kopsavilkumu seminārs notiks trešdien, 28 jūnijā, 14-00 Latvjas Cietvielu Fizikas institūta telpās, Ķengaraga-8, otrā stāva zālē

Projektā, kura mērķis bija izstrādāt alternatīvo tehnoloģiju polikristālisko stieņu iegūšanai, audzējot tos no kausējuma, izmantojot elektronu staru sildīšanu, tika izpildīti visi ieplānoti darbi. – izpētīta elektronu staru sildītāja konstrukcija; -izstrādāta ar ūdeni dzesējamas
Lasīt tālāk

Kopsadarbības projekts No. 2EEZLV02/14/AK/010 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru “ “Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai”.” pabeigts.

22.09.2016. Process № 21. Iegūts serdenis ar diametru 150-165 mm kausēšanas (garnisāžas) procesā ar elektronu staru karsēšanu. 21.10.2016. – Iesniegts pieteikums № Р-16-72 patenta saņemšanai par – Elektronu staru karsētājs kurš atdalīts no tehnoloģiskās kameras. 29.12.2016. Proc
Lasīt tālāk

Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai

SIA “KEPP EU” sadarbībā ar SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta “Mašīnbūves Kompetences centrs izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, ietvaros 2016. gada 01. oktobrī ir uzsācis īstenot pētījumu Nr. 2.3 “Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā form
Lasīt tālāk

200mm diametra kristāls jaunajā siltummaiņas mezglā:

Uzstādīts jauns siltummaiņas mezgls un veikts pirmais testa process ierindas režīmā kura rezultātā izaudzēts kristāls ar diametru 200mm.Krisāla svars 19 kg un gaums 420mm.
Lasīt tālāk

Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai

Sākoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr.2/EEZLV01/14/AK/010/005 “Enerģētiski efektīvas polikristāliskā silīcija ražošanas tehnoloģijas izveidošana”, tika veikta virkne darbu, kuriem vajadzētu ļaut izvilkšanas procesā ar elektronu staru uzsildi, iegūt silīcija poli
Lasīt tālāk