Projekta attīstība

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

Augstfrekvences ģeneratorā FZ1510 neatdzesēti kondensatori ir aizstāti ar atdzesētiem un ir uzlaboti vairāku elementu darba apstākļi. Tika veikts jauns kondensatora bateriju aizsargnorobežojums, jo rekonstrukcijas laikā vecais tika salauzts. Uzlabota vājstrāvas kabeļu aizsardzība pret
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

Turpinās darbs pie elektronu staru sildītāja konstrukcijas izmaiņas. Izstrādāts izstrādājuma konstrukcijas modelis ar integrētu gāzes dinamisko logu. Tika izstrādāta pirmā darba rasējumu versija. Zīmējumi ir pārbaudīti un nosūtīti pārskatīšanai, lai novērstu aizrādījumus.Gatavojoties
Lasīt tālāk

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

2020 gada janvārī – martā tika veikts darbs, lai uzlabotu monokristālu audzēšanas tehnoloģiju. Tika uzstādīti ģeneratoru elementi ar zemu drošību. Ķīnā pasūtītās preces ar lielu nokavēšanos tika saņemtas martā.Tehnoloģiskā līnija papildu un vadības operāciju ieviešanai atsevišķu krist
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai. 2020 gada janvārī – martā.

Ir izveidots ar gāzes dinamisko logu (GDL) integrēts elektronu staru sildītāja konstrukcijas modelis magnētiskās atdalīšanas bloka (MAB) turpmākai pieslēgšanai – modelis ir gatavs – ir uzsākta darba rasējumu izgatavošana. Notika konkursi, lai kontrolētu silīcija tīrību ar FTIR s
Lasīt tālāk

Tehnoloģijas ietekmes uz līdzsvara lādiņnesēju kalpošanas laiku noteikšana augstas kvalitātes silīcija ražošanā.

Saskaņā ar programmu “Tehnoloģiju pārneses programma” ID 1.2.1.2/16/I/001 pēc vaučera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) pabeigts projekts ” Tehnoloģijas ietekmes uz līdzsvara lādiņnesēju kalpošanas laiku noteikšana augstas kvalitātes silīcija ražoša
Lasīt tālāk

Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai. Darbu norise 2019. gada oktobrī – decembrī.

2. posms. Elektronu kūļa modelēšana ar magnētisko optisko kontroli. Projekta partneriem – SIA PAIC – izsniegti lēcu magnētisko un ģeometrisko raksturlielumu dati. 4. posms. Gāzes dinamiskā loga (GDL) bloka apvienošana ar magnētiskās separācijas bloku (MS). Šī posma ietvaro
Lasīt tālāk

Projekts Nr.4.5. “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”

1.posms. Silīcija monokristālu audzēšanas tehnoloģijas izstrāde, kuru diametrs ir 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs. 2019. gada oktobrī un decembrī izaudzēti 78 mm diametra kristāli no sākotnējiem stieņiem, kuru diametrs ir 72 mm. Tehnoloģij
Lasīt tālāk

Elektronu staru sildītāja konstrukcijas uzlabošana

Projekta pirmo sešu mēnešu laikā tika izstrādāts elektronu staru sildītāja primārais dizains, kas ietvēra visus papildu elementus, ko paredz projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/18/A/008, pētījums 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta
Lasīt tālāk

“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa
Lasīt tālāk