Projekta attīstība

Nelīdzsvaroto lādiņnesēju dīves laika noteikšanas tehnoloģija, augstas kvalitātes silīcija ražošana

Saskaņā ar programmu “Tehnoloģiju pārneses programma” ID 1.2.1.2/16/I/001 saņemts atbalsta Vaučeris  24 999,35 EUR vērtībā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) atbilstoši Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumam projekta “Nelīdzsvaroto lādiņnesēju dīves
Lasīt tālāk

Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai. 2019. gada 1. aprīlis – 30. jūnijs.

Elektrona staru sildītāja pamatprojekta izstrāde. Tika veikts izvērtējums par gāzes dinamiskā loga (GDL) pirmo izmantošanu pilnmēroga procesos. Izmērītā skābekļa koncentrācija kausējuma atlikumu paruagos pēc audzēšānas processa bija 0,2–0,4 ppma, kas ir nedaudz augstāka par rezultātie
Lasīt tālāk

Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa
Lasīt tālāk

Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšanas no pamatnes izpēte

AS “KEPP EU” sadarbībā ar projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs izveide” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003 ietvaros, 2018.gada 31 decembrī sadarbībā ar Latvijas Universitāti pabeidza pētījumu Nr. 2.7 „Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšana
Lasīt tālāk

Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai

AS “KEPP EU” sadarbībā ar projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs izveide” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003 ietvaros, 2018.gada 31 decembrī sadarbībā ar SIA “PAIC” pabeidza pētījumu Nr. 2.3 “Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana
Lasīt tālāk

Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšanas no pamatnes izpēte

SIA “KEPP EU” sadarbībā ar projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs izveide” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003 ietvaros, 2017. gada 1. oktobrī uzsāka pētījuma Nr. 2.7 „Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšanas no pamatnes izpēte” realizāciju.
Lasīt tālāk

Horizon 2020 Phase 1

Eiropas Komisija pieņēma projekta “FLOAT ZONE SILICON FROM EB GROWN RODS” atskaiti. Projekts tika veiksmīgi pabeigts 2017. gada jūlijā. Izstrādāts uzņēmuma biznesa attīstības plāns.
Lasīt tālāk

Tika izaudzēts polikristālisks stienis ar diametru 300 mm

Tika izaudzēts polikristālisks stienis ar diametru 300 mm 2017. gada jūnijā procesā Nr. 28 VU 3 iekārtā izaudzēts polikristālisks stienis ar diametru 296 mm. No izaudzētā stieņa tika paņemti paraugi no kuriem kvalitātes kontrolei FZ procesā tika izaudzēti monokristāli. Paraugu ņemšana
Lasīt tālāk