Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

2021. gada 1. ceturksnī mēs pabeidzām elektroniskā stara sildītāja, gāzes dinamiskā loga un magnētiskā separatora izpilddokumentāciju. Saskaņā ar projekta matemātisko modeli tika noteikta magnētiskā separatora un gāzdinamiskā loga membrānas apvienošanas objektīvā sarežģītība. Lai izpētītu iespēju samazināt prasības magnētiskā separatora darbībai, mēs veicām virkni eksperimentu, lai precizētu membrānas izmērus, pie kuriem gāzes attīrīšanas efektivitāte joprojām ir pieņemama. Kritiskās dimensijas ir noteiktas. Dati par sasniegto kristāla tīrības līmeni tiek publicēti (A Kravcovs un G Čikvaidze 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1100 012037 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/ 1100/1 / 012037.) Darbs turpinās.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *