Latvijas patentu birojā iesniegts patenta (P-13-32) pieteikums.

logo_patent

Latvijas patentu birojā iesniegts patenta (P-13-32) pieteikums.