Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai.

Turpinās darbs pie elektronu staru sildītāja konstrukcijas izmaiņas. Izstrādāts izstrādājuma konstrukcijas modelis ar integrētu gāzes dinamisko logu. Tika izstrādāta pirmā darba rasējumu versija. Zīmējumi ir pārbaudīti un nosūtīti pārskatīšanai, lai novērstu aizrādījumus.
Gatavojoties magnētiskās separācijas bloka pārbaudei, ir uzlabota procesa vadības sistēmas darbība, jo īpaši, ir nomainīti vairāki elementi: vadības plāksne, vadības un vakuuma vadības sensori. Tika optimizēta membrānas konstrukcija, siltumizolācija un vakuumēšanas tehnoloģija, pirms procesa tika ieviesta siltumizolācijas papildu tīrīšana.
Partneri (SIA PAIC) ir izstrādājuši magnētiskās separācijas bloka matemātisko modeli. Balstoties uz modeli, tika optimizēti magnētiskās separācijas bloka elementu izmēri. Dokumentācija tika nodota konstruktoram, lai izstrādātu projektēšanas dokumentāciju magnētiskās separācijas bloka ražošanai. Tika uzskatīts par nepamatotu izgatavot atsevišķu magnētiskās separācijas bloku. Tā vietā bloks tiks iekļauts jaunā sildītāja konstrukcijas modelī un darba rasējumos.
Ir paveikti 5 kristālu audzēšanas procesi un ieplānoti vēl 4, lai pirms magnētiskās separācijas bloka lietošanas iegūtu pamatinformāciju par sistēmas sasniedzamām īpašībām. Darbs turpinās.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *