Tehnoloģijas ietekmes uz līdzsvara lādiņnesēju kalpošanas laiku noteikšana augstas kvalitātes silīcija ražošanā.