Projekts Nr.2.1.Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta elektronu staru sildītāja izstrāde augstas tīrības materiālu ražošanai. Darbu norise 2019. gada oktobrī – decembrī.

2. posms. Elektronu kūļa modelēšana ar magnētisko optisko kontroli.
Projekta partneriem – SIA PAIC –
izsniegti lēcu magnētisko un ģeometrisko raksturlielumu dati.

4. posms. Gāzes dinamiskā loga (GDL) bloka apvienošana ar magnētiskās separācijas bloku (MS). Šī
posma ietvaros notiek darbs pie iepriekš izstrādātā GDL apguves
uz VU 3 iekārtas. Sistēma ir uzstādīta, ir nodrošināti
apmierinoši GDL vakuumēšanas apstākļi, iegūti paraugi ar
skābekļa saturu 0,14-0,23 ppma kausējuma atlikumos, kas atbilst
iepriekš sasniegtajam līmenim eksperimentālajos procesos. Ir
uzsākta elektronu staru sildītāja projektēšana ar iebūvētu
GDL, kas ir piemērota MS pievienošanai. Darbi tiks turpināti 2020.
gadā.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *