Elektronu staru sildītāja konstrukcijas uzlabošana

Projekta pirmo sešu mēnešu laikā tika izstrādāts elektronu staru sildītāja primārais dizains, kas ietvēra visus papildu elementus, ko paredz projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/18/A/008, pētījums 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai”. SIA “PAIC” zinātnieki uzlaboja iepriekš izstrādāto produkta matemātisko modeli, ņemot vērā ieviestos blokus. Tas ļāva veikt izmaiņas un pabeigt elektronu staru sildītāja principiālās konstrukcijas izveidi ar staru tīrīšanas, ar magnētiskās seperācijas metodi, un gāzes attīrīšanas, gāzu dinamiskajā logā, blokiem. Uzsākti darbi pie produkta piesaustes iekārtas kamerai un darba projektēšanas dokumentācijas sagatavošanai.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *