“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros AS “KEPP EU” kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Universitāti un AS “ALFA RPAR” 2019. gada 1.septembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 4.5 “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs” īstenošanu.
Projekta izstrādes mērķis ir pētījumi, lai organizētu eksperimentāli rūpniecisku silīcija monokristālu ražošanu, ko izmanto elektronisko ierīču ražošanā.
Galvenie darbības virzieni projekta laikā:

 1. silīcija monokristālu ar diametru 76 un 100 mm audzēšanas tehnoloģijas izstrāde uz “FZ1510” iekārtas;
 2. matemātiskā modeļa izveide un modelēšana monokristālu ar diametru no 5 līdz 100 mm audzēšanas procesiem no pjedestāla ar diametru no 100 līdz 250 mm ar papildus infrasarkano un elektronstaru sildīšanu;
 3. Monokristāliskā silīcija augšanas tehnoloģiju testēšanas sistēmu konsekventa izveide uz “VU 1” iekārtas bāzes izmantojot koncentrētu infrasarkano un elektronstaru sildīšanu;
 4. laboratoriju kompleksu izveide stieņu attīrīšanai, lai izstrādātu tehnoloģijas to sagatavošanai audzēšanas procesiem;
 5. plākšņu izgatavošana un AS “KEPP EU” ražotā silīcija testēšana, izgatavojot elektroniskas ierīces AS “ALFA RPAR”.
  Projekta rezultātā tiks:
  ₋ uzlabots silīcija monokristālu audzēšanas matemātiskais modelis procesam no pjedestāla ar kombinētu augstfrekvences, infrasarkano un elektronstaru apsildi (pirmo reizi pasaulē);
  ₋ nokomplektēta un pielāgota silīcija monokristālu ar diametru līdz 100 mm ražošanas līnija ar unikālu stieņu (EBR) izmantošanu, kas iegūtu procesā ar elektronu kūļa karsēšanu;
  ₋ pirmo reizi pasaulē tiks testēta no EBR izaudzētu FZ silīcija monokristālu kvalitāte un izgatavotas ierīces no tiem. Ir sagaidāms augstāks atbilstošu ierīču iznākums nekā uz standarta silīcija plāksnes.
  Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30.novembrim.
  Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 428 779,38, tai skaitā EUR 290 281,04 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
About the Author

Leave a Reply

*

captcha *