Kopsadarbības projekts No. 2EEZLV02/14/AK/010 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru “ “Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai”.” pabeigts.

22.09.2016. Process № 21. Iegūts serdenis ar diametru 150-165 mm kausēšanas (garnisāžas) procesā ar elektronu staru karsēšanu.

21.10.2016. – Iesniegts pieteikums № Р-16-72 patenta saņemšanai par – Elektronu staru karsētājs kurš atdalīts no tehnoloģiskās kameras.

29.12.2016. Process № 26.Iegūts serdenis ar diametru 185-210 mm audzēšanas procesā ar Elektronu-staru karsēšanu bez garnisāžas.

24.01.2017. Process № 27.Iegūts serdenis ar diametru 200-240 mm audzēšanas procesā ar Elektronu-staru karsēšanu bez Garnisāžas.

2017.gada 20.februārī paraugi no serdeņa No-27 nosūtīti piemaisījumu kontrolei pēc ICP MS metodes uz Fraunhofer CSP (pēc noslēgtā līguma ar LU CFI)

SIA “KEPP EU” Saņemts Patents № 15213 pēc pasūtījuma № Р-16-72– gāzizlādes elektronu lielgabalam; (angl.val.- Electron beam guns)

2017.gada 10.maijā saņemti serdeņa № 27 kontroles rezultāti ar ICP MS metodi un kausējumu atlikumiem, salīdzinājumā ar augstas tīrības silīciju, iegūtu ar FZ metodi.

Снимок-экрана-2017-05-18-в-8.11.41

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *