Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai

SIA “KEPP EU” sadarbībā ar SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta “Mašīnbūves Kompetences centrs izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, ietvaros 2016. gada 01. oktobrī ir uzsācis īstenot pētījumu Nr. 2.3 “Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai”.