Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai

Sākoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr.2/EEZLV01/14/AK/010/005 “Enerģētiski efektīvas polikristāliskā silīcija ražošanas tehnoloģijas izveidošana”, tika veikta virkne darbu, kuriem vajadzētu ļaut izvilkšanas procesā ar elektronu staru uzsildi, iegūt silīcija polikristāliskos stieņus ar parametriem, kas atbilst jaudas mikroelektronikas vajadzībām:

– Ražošanas iekārtā ir izmainīts EL sildītāju un izsūknēšanas līdzekļu savstarpējais izvietojums, lai novērstu ne simetriju, nodrošinot sildītāju apjomu un galvenā apjoma vākumu, kas satur augošo kristālu.

– Lai novērtētu sildītāja vākuma apjoma vielu ietekmi uz vākuma apjomu, ko satur laboratorijas iekārtā un ražošanas iekārtā augošais stienis, tika veikti šādi darbi:
a) hēlija stara radīšana ūdeņraža vietā
b) sildītāja lietošana, izmantojot mazāku ūdeņraža daudzumu
c) izgatavotas jaunas pieejas izsūknēšanas efektivitātes uzlabošanai, lai minimizētu vākumu apjomu abpusēju iedarbību

– Tika sagatavoti pirmie monokristālu silīcija paraugi, kas izaudzēti no projekta gaitā iegūtajiem stieņiem. Paraugi iesniegti Institute of Solid State Physics, University of Latvia, lai novērtētu to tīrību, izmantojot zemas temperatūras FTIR. Tostarp noslēgts līgums ar CMK s.r.o., Slovākija, lai veiktu analīzes, izmantojot GDMS metodi. Izvēlēta organizācija, kas veiks stieņu testēšanu, izaudzējot no tiem monokristālus. Vienīgā organizācija, kas spējīga un gatava izpildīt nosprausto uzdevumu, izrādījās IKZ Berlin, Germany.

– Ņemot vērā jaunā siltummezgla prasības, tika izveidota sistēma EL sildītāja parametru automātiskai nomaiņa, lai nodrošinātu stabilus polikristālu augšanas nosacījumus