Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai

Sākoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr.2/EEZLV01/14/AK/010/005 “Enerģētiski efektīvas polikristāliskā silīcija ražošanas tehnoloģijas izveidošana”, tika veikta virkne darbu, kuriem vajadzētu ļaut izvilkšanas procesā ar elektronu staru uzsildi, iegūt silīcija polikristāliskos stieņus ar parametriem, kas atbilst jaudas mikroelektronikas vajadzībām:

– Veikta izsūknēšanas papildu elementu montāža, kuriem jāļauj minimizēt sildītāja vākuma ietekmi uz vākuma apjomu, ko satur augošais stienis. Novērtēta dažādu konfigurāciju vākuma sistēmu darbspēja. Veikti papildu darbi, kas ļauj ekspluatēt šos izsūknēšanas elementus.

– Uzsākta instrumentu, kas paredzēti silīcija polikristālisko stieņu paraugu ražošanai, izstrāde, lai būtu iespējams veikt analīzes