Sasniegumi apstrādes video tehnoloģijas procesā

Projekta “Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes” ietvaros kopā ar “Elektronikas un datorzinātņu institūts” izstrādātas attēla segmentācijas metodes kristāla meniska atrašanas vietas un diametra precīzākai noteikšanai, un metodes elektronu staru kustības trajektorijas noteikšanai.