Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai

SIA „KEPP EU” 2015.gada 13.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. 2/EEZLV02/14/AK/010/005 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai” īstenošanu. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu.

Projekta mērķis ir radīt energoefektīvu tehnoloģiju, ar kuras palīdzību veidot polikristāliskās sagataves stieņu veidā ar izvilkšanas palīdzību no kausējuma, kuru sagatavo izmantojot elektronu staru kūli kā siltuma avotu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts elektroenerģijas ietaupījums 1 225 000 kWh/gadā un CO2 emisiju samazinājums par 133,5 t/gadā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Projekts tiks īstenots līdz 2016.gada 30.jūnijam.