Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes

Kopā ar “Elektronikas un datorzinātņu institūts” ar pētījumu centra “LEO” atbalstu SIA KEPP EU sāka darbu pie projekta „Pētniecības Projekts Nr.1.25. (Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes)” (projekta ilgums 08.2014-09.2015)