Ir izaudzēti bezdislokāciju FZ monokristāli

No lietņu-sagataves, kuri bija izaudzēti KEPP EU SIA, IKZ Berlīnā ar FZ metodi tika iegūsti bezdislokāciju monokristāli